Sản phẩm tiêu biểu
Tìm kiếm sản phẩm
Tên sản phẩm:

Hình ảnh công ty
Hổ trợ online

Hỗ trợ bán hàng

KV Miền Tây: (028)37600.681

KV Miền Đông:(028)37602.431

Hỗ trợ kỹ thuật

Anh Liêm : mobi :0167.457.8954 - 0911.882.893

Số lượt truy cập

Tổng số lược truy cập: 4010370

Số người đang online: 75

Tổng số lược truy cập trong tháng: 166466

Xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến các loại vật tư phục vụ sản xuất

Bộ NN&PTNT chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến các loại vật tư phục vụ sản xuất.

 

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09 tháng 05 năm 2017 của thủ tướng Chính phủ về tang cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT vừa có văn bản số 4127/BNN-VP yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc phạm vi được phân công.

Thủ trưởng các đơn vị tổ chức rà soát và đảm bảo việc thẩm định sản phẩm quảng cáo và xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực được phân công quản lý, đặc biệt là thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và chế phẩm sinh học dùng cho trồng trọt, chăn nuôi bảo đảm nội dung quảng cáo phù hợp với quy định của pháp luật, văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về nhiệm vụ được giao trong hoạt động quảng cáo.

Tăng cường quản lý, chấn chỉnh kịp thời những bất cập, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo liên quan đến các loại vật tư sản xuất nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị. 

DƯƠNG TRƯỜNG GIANG

Báo Nông Nghiệp

Các tin khác