Sản phẩm tiêu biểu
Tìm kiếm sản phẩm
Tên sản phẩm:

Hình ảnh công ty
Hổ trợ online

Hỗ trợ bán hàng

Số điện thoại: (028) 37600.681 

                       (028) 37602.431

Hỗ trợ kỹ thuật

Anh Liêm : 0911.882.893

Số lượt truy cập

Tổng số lược truy cập: 13754632

Số người đang online: 290

Tổng số lược truy cập trong tháng: 513208

Chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp” 2018

 

Chương trình “Đng hành cùng doanh nghip” là mt trong nhng hot đng trng tâm ca “Tháng công nhân” ln th 10 năm 2018 do Liên đoàn Lao động Thành phố̉ chức th hin s trân trng, tôn vinh đi vi người sử dụng lao động, ch doanh nghip ngoài khu vc nhà nước thc hin tt chính sách, pháp lut ca nhà nước, n lc ci thin môi trường làm vic, phi hp vi công đoàn cơ s chăm lo tốt đi sng vt cht, tinh thn cho người lao đng, xây dng mi quan h hài hòa, n đnh, tiến b trong doanh nghip, góp phn xây dng Thành phố ngày càng phát trin văn minh, hin đi, nghĩa tình.

Công ty đã chăm lo, xây dng nhà lưu trú, h tr chi phí nhà , tích cực tham gia thc hin chương trình “Tm vé nghĩa tình” đưa đón công nhân v quê dp Tết c truyn ca dân tc, mua thêm bảo hiểm tai nạn 24/24 cho người lao động, chăm lo đi sng vt cht và tinh thn giúp công nhân yên tâm lao đng, gn bó vi doanh nghip, thc hin tt công tác hun luyn, đào to, xây dng và nâng cao cht lượng đi ngũ nhân lc cht lượng cao, xây dng chính sách đãi ng tương xng, to cơ hi thăng tiến, phát trin ngh nghip đi vi người lao động tr có trình đ, đm bo đi sng cho người lao đng,…. 

 

UBND Thành Phố và Liên Đoàn Lao Động tặng bằng khen cho GĐ Cty TNHH TM SX Phước Hưng

Tập thể CBCNV và Giám Đốc Cty TNHH TM SX Phước Hưng đón nhân bằng khen từ Liên Đoàn Lao Đông Tp Hồ Chí Minh

Cty TNHH TM SX Phước Hưng

Các tin khác