• 0283.7600681 - 7600682

PHÂN HỮU CƠ

  • Hiển thị 19 trên 19 sản phẩm
#

HỮU CƠ BỘT CÁ

DẠNG BỘT

#

DEMAX SỐ 1

DẠNG BỘT - CHUYÊN CÂY CÀ PHÊ

#

DEMAX N04

DẠNG BỘT - CHUYÊN CÂY CÀ PHÊ

#

DEMAX N01

DẠNG BỘT - CHUYÊN CÂY THANH LONG

#

ĐẦU BÒ N02

DẠNG BỘT - DẠNG HẠT

#

ĐẦU BÒ N03

DẠNG BỘT - DẠNG HẠT

#

ĐẦU BÒ N04

DẠNG BỘT - CHUYÊN DÙNG CHO CÂY CÀ PHÊ

#

ĐẦU BÒ N05

DẠNG BỘT - DẠNG HẠT

#

ĐẦU BÒ N05 THANH LONG

DẠNG BỘT - CHUYÊN DÙNG CHO CÂY THANH LONG

#

ĐẦU BÒ N03 - CAO SU

DẠNG BỘT - CHUYÊN DÙNG CHO CÂY CAO SU

#

ĐẦU BÒ N01

DẠNG BỘT - DẠNG HẠT

#

PHÂN ĐẦU BÒ VOI THÁI

DẠNG BỘT - DẠNG HẠT

#

ĐẦU BÒ TRÙN LỬA

DẠNG BỘT - DẠNG HẠT

#

ĐẦU BÒ TRÙN LỬA Super đậm đặc

DẠNG BỘT - DẠNG HẠT

#

ORGA DEMAX - CHUYÊN CÀ PHÊ

DẠNG BỘT - CHUYÊN DÙNG CHO CÂY CÀ PHÊ

#

ĐẦU BÓ CANXI - SILIC

DẠNG BỘT - DẠNG HẠT

#

AMINO TRÙN LỬA

DẠNG BỘT - DẠNG HẠT

#

PHÂN CÁ

DẠNG BỘT

Tin mới

Hỗ trợ bán hàng

(028) 37600.681
(028) 37602.431

Hỗ trợ kỹ thuật

ThS. Hà Chí Trực
0911.882.893

Phụ trách công nợ miền Tây

0911.331.944

Phụ trách công nợ miền Đông

0918.866.205

Hỗ trợ bán hàng

(028) 37600.681
(028) 37602.431
0911.882.915
0911.882.948

Hỗ trợ kỹ thuật

ThS. Hà Chí Trực
0911.882.893