• 0283.7600681 - 7600682

About Us Image
MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI

Giúp Nhà Nông Làm Giàu

Do nhu cầu đầu tư phát triển sản phẩm và thị trường, để mở rộng quy mô sản xuất. Từ Tháng 02/2019 công ty chúng tôi đã xây dựng hoàn chỉnh nhà máy sản xuất mới tại Lô H7-H8 đường số 10 KCN Thuận Đạo Mở Rộng – xã Long Định – Huyện Cần Đước – Tỉnh Long An với đầy đủ trang thiết bị và phòng thí nghiệm để phục vụ cho việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

Nhà máy sản xuất mới tại Lô H7-H8 đường số 10 KCN Thuận Đạo Mở Rộng – xã Long Định – Huyện Cần Đước – Tỉnh Long An sản xuất sản phẩm phân bón hữu cơ cao cấp, nhằm đáp ứng và cung ứng nhu cầu sản phẩm chất lượng cao và đầy đủ hàng hoá cho khách hàng hơn nữa.

Các sản phẩm cung cấp

PHÂN BÓN LÁ
(8 sản phẩm)
PHÂN BÓN NPK
(8 sản phẩm)
PHÂN BÓN RỄ
(7 sản phẩm)
PHÂN KHOÁNG
(7 sản phẩm)
PHÂN NHẬP KHẨU
(2 sản phẩm)
PHÂN HỮU CƠ
(8 sản phẩm)