• 0283.7600681 - 7600682

NPK PHỨC HỢP (NPK 01 MÀU)

Hỗ trợ bán hàng

(028) 37600.681
(028) 37602.431
0911.882.915
0911.882.948

Hỗ trợ kỹ thuật

ThS. Hà Chí Trực
0911.882.893